woensdag 14 december 2011

ANBI verklaring voor Stichting Changing Lives

Verheugend nieuws!
Stichting Changing Lives is met terugwerkende kracht per 22 juni 2011 (de oprichtingsdatum) aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De aanmerking als ANBI betekent dat Changing Lives door de overheid is erkend als goede doelen organisatie. We voldoen aan de belangrijkste eisen wat betreft doelstelling, organisatie, administratie en goede besteding van de gegeven gelden. De meeste mensen die nu betrokken zijn, hebben vertrouwen in Changing Lives omdat ze de mensen kennen die er achter zitten. We zijn er blij mee dat ook de overheid vindt dat onze stichting goed in elkaar zit.

Heel praktisch betekent erkenning als ANBI dat giften aan Stichting Changing Lives aftrekbaar zijn van de belasting. Dus als je geeft aan Changing Lives kan je een deel van je gift terug krijgen via je belastingaangifte.