zaterdag 22 oktober 2011

Nieuw bestuur Stichting Changing Lives

Stichting Changing Lives heeft een nieuw bestuur! We zijn blij te kunnen vertellen dat Els van der Most, Laurens Stam en Irina Tan bereid zijn op bestuurlijk nivo leiding te geven aan Changing Lives. Alle drie zijn ze op hun eigen manier al lang en intensief bij ons leven betrokken. Corry en ik zijn blij dat ze ook op deze manier bij ons leven betrokken willen zijn.
Tegelijkertijd vormen ze ook een professionele mix die zeker niet misstaat in de leiding van een bedrijf: Els is kinder en jeugd psycholoog, Laurens jurist en Irina bestuurs- en bedrijfskundige. Daarmee kan je toch zeker de hele wereld aan?

De bestuurswisseling heeft ook een formele reden. Als oprichter van Stichting Changing Lives was ik (Han) automatisch ook bestuurder. Corry en ik zouden zo het beleid bepalen, het geld beheren en uitgeven, en niemand anders zou er inzicht in hoeven te hebben. De activiteiten van Changing Lives willen we transparant . Daarom is het goed om boven de mensen die het veldwerk uitvoeren een bestuur te hebben. Een bestuur die het beleid bepaalt, en ook controleert of het geld terecht komt bij de mensen waar het voor is gegeven. Dat gaat nu gebeuren.

Gelukkig mogen Corry en ik van het bestuur toch nog bij Stichting Changing Lives actief blijven.... als vrijwilligers.

Gisteravond was de formele bestuurswisseling en gelijk de eerste bestuursvergadering. Allerlei ideeën passeerden de revue en de eerste lijnen zijn uitgezet. Eén van de eerste stappen is het aanvragen van een ANBI-verklaring. Dat is een soort keurmerk van de belastingdienst dat Stichting Changing Lives inderdaad functioneert als een goede doelen organisatie. Voor de gevers heeft de ANBI status ook als voordeel dat de giften belastingaftrekbaar zijn. Dubbel voordeel dus.

We houden jullie op de hoogte.