zondag 28 oktober 2012

Bangladesh heeft te veel water

Bangladesh. Als ik praat over Bangladesh is het eerste wat mensen zeggen: dat is toch dat land waar zo veel overstromingen zijn? Dat klopt.

Bangladesh is vlak. Heel vlak. Nog vlakker dan Nederland zeg ik altijd. Nederlanders kunnen zich dat niet voorstellen. Maar het is echt zo. En als je een keer in Bangladesh geweest bent, snap je wat ik bedoel. De laagvlakte van Bangladesh mondt in het zuiden uit in zee, de Golf van Bengalen. Het overige deel van de laagvlakte wordt omringd door het Himalaya gebergte. Je kan de vorm van Bangladesh vergelijken met een kopje, waarvan aan één kant de wand ontbreekt.

In de regentijd stroomt het water uit de Himalaya het laagland van Bangladesh in. Het rivierwater uit de bergen neemt veel vruchtbare aarde mee. Daarom laten de Bengalen grote delen van het land bewust(!) onder water lopen. Het vruchtbare slib daalt dan neer op de bodem van het land, en daarop kunnen ze gewassen verbouwen. Vooral rijst. Een groot deel van Bangladesh staat dus in de regentijd bewust onder water. Om te zorgen dat de mensen toch nog over hun land kunnen lopen, hebben ze licht verhoogde (20 cm) paden door hun land lopen. De verkeerswegen voor fietsen en karren staan 1 tot 2 meter boven het land.

Maar soms gaat het mis. Als er meer regen valt in de Himalaya, komt er meer water in het laagland. Door de ontbossing in de bergen, komt het water niet geleidelijk, maar komt alles tegelijk naar beneden. En als ook nog de wind vanuit het zuiden waait, wordt het zeewater het land in geblazen en kan het rivierwater niet weg. Als het water 20 cm hoger komt, dan zijn de landbouwgronden niet meer begaanbaar. En als het water een meter hoger komt, dan zijn de wegen ook niet meer begaanbaar.

En dan heb ik het nog niet eens over de grond die weggespoeld wordt, door het stromende rivierwater. Op de oevers van de rivieren bouwen de Bengalen toch huizen, ondanks het gevaar. Bangladesh is zo dichtbevolkt dat elk stukje land gebruikt moet worden. Als die oevers wegspoelen, spoelen ook de huizen die er op staan weg. Rivieroeverbewoners moeten soms jaarlijks overnieuw beginnen.


Er zijn geen makkelijke oplossingen voor het te veel aan water in Bangladesh. Aan de vorm van het land en de ontbossing in de bergen kunnen de Bengalen zelf niet veel doen. Ook niet aan de windrichting en de stijging van de zeespiegel.
Maar er zijn wel sprankjes van hoop. Dijken langs de riviermondingen verstevigen de rivieroevers. In de droge tijd graven ze de rivieren uit, zodat die dieper worden en meer water aan kunnen. De klei gebruiken ze om bakstenen van te maken. Ze bouwen shelters, betonnen gebouwen op palen, waarin ze de tijd dat een orkaan woedt en het land onder water staat kunnen overleven. De Bengalen leren steeds beter met het water omgaan.

De regentijd loopt op zijn eind in Bangladesh. De ongelukken die er tot nu toe zijn gebeurd komen nauwelijks in het nieuws. Zal jij wel een beetje aan ze denken?

Nieuws
Tropische stormen geselen Bangladesh
Doden regenbuien Bangladesh

dinsdag 23 oktober 2012

Deadline 2 november


"Jullie worden steeds professioneler." Onze buurvrouw volgt Changing Lives en gaf me een compliment over de ontwikkeling van onze stichting. Als voorbeeld gaf zij dat wij nu ook vrijwilligers uitnodigen om met ons mee te gaan.

Mijn reactie was dat we ook echt een professioneel team hebben. Alle medewerkers zijn weliswaar vrijwilligers. Daardoor zijn we beperkt in tijd en in de hoeveelheid werk die we kunnen verzetten. Maar inhoudelijk hebben we veel kennis in huis of bij de hand in ons persoonlijke netwerk. Het team van bestuur, directie en direct betrokkenen heeft medische, psychologische, technische, bedrijfskundige, juridische, financiële en creatieve kennis in huis.
Ik ben blij dat je dat aan de buitenkant ook merkt.

Eén gevolg van de professionaliteit van ons bestuur is dat we onszelf deadlines stellen. Eén van die deadlines is 2 november.

Onze vrijwilligersavond op 2 november nadert met rasse schreden. (Je mag je nog aanmelden!) En we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Die mensen willen natuurlijk weten wat onze plannen zijn. Dus 2 november is een deadline om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Verder willen we de kandidaat vrijwilligers ook informatie meegeven. Dus eigenlijk willen we dan een folder klaar hebben. En dan zijn er nog een heleboel kleine dingen die voor die tijd geregeld moeten zijn.

2 november vrijwilligersavond. 2 november deadline.
Ik ga maar gauw aan het werk.