zaterdag 14 april 2018

Trainingen

Intussen zijn we weer terug in Nederland. We hebben weinig tijd gehad om blogs te schrijven. Maar er is nog zo veel wat we willen vertellen over deze reis. Daarom gaan we nog even door met bloggen.

Changing Lives Foundation focust op gezondheid. Dat geldt ook voor onze trainingen. Uit onderzoek in andere landen blijkt dat je in deze leefomstandigheden met een paar eenvoudige maatregelen, het aantal infecties met 30 tot 50% kan verlagen.
In de loop der jaren hebben we een training ontwikkeld van twee tot drie dagen. Onderwerpen zijn ziekteverwekkers, hygiene, gebitsverzorging, voeding, doelen stellen en plannen maken. Wij trainen  in het les geven vooral over handen wassen en tanden poetsen, en geven de belangrijkste achtergrondinformatie. Recent hebben we het gebruik van groeikaarten aan onze training toegevoegd. In september 2017 gaven we deze training in de districten Noord en Noord-West. Tijdens deze reis hebben we in het district Zuid deze training gegeven.

Deze gezondheidstraining is vooral voor de medewerkers van de scholen die direct contact hebben met de kinderen. Dit zijn mensen op verschillende lagen: de leerkrachten, die op de school zelf werken; de organizers, die vier tot acht scholen managen; en de coördinatoren, die enkele tientallen scholen in een regio overzien. Deze mensen organiseren ook bijeenkomsten voor de dorpsgemeenschappen, waar hun kinderen uit komen.

Zo komt onze kennis terecht bij de leerkrachten, hun leerlingen, maar ook bij de gezinnen van deze kinderen en hele dorpsgemeenschappen.

In de teams van Changing Lives staat de medische expertise op de voorgrond. Ook tijdens deze reis was dat het geval. Met een arts en twee verpleegkundigen in het team, hebben we de meeste tijd besteed aan gezondheidszorg en gezondheidstraining.

Dit keer hadden we ook twee mensen in ons team met expertise in projectmanagement en financiën. En dat gaf de mogelijkheid om ook een heel andere training te geven. Voor deze training kwam uit het hele land iedereen met een managementfunctie naar het hoofdkantoor van onze partnerorganisatie BNM in Dhaka. Organizers en coördinatoren, maar ook de leiders van alle districten en hun financiële mensen.
Scholen kunnen niet zichzelf financieren. Zelfs in Nederland gaat er geld van de overheid naar onderwijs. De scholen van BNM, die zich richten op de kinderen uit de allerarmste gezinnen, zijn afhankelijk van geld van anderen. En de wereld van ontwikkelingshulp is in de loop van de jaren sterk veranderd.
Het grootste deel van de inkomsten voor de scholen komt van mensen die individuele kinderen sponsoren. We lieten hen zien hoe de geldstromen lopen, en welke rapportage de sponsoren verwachten. We gaven training in het maken van begrotingen en financiële rapportages.
Afhankelijkheid van één inkomstenbron is erg kwetsbaar. We toonden mogelijkheden om andere inkomstenbronnen aan te boren, en trainden ze in het schrijven van subsidie aanvragen.

We vinden het heel bijzonder dat in de loop der jaren zo veel vertrouwen is gegroeid dat wij ons ook met de financiën van BNM mochten bemoeien. En dat wij zo veel professionele expertise in het kernteam van Changing Lives hebben, dat we ook hier over een training kunnen geven.

Eigenlijk ben ik best wel trots op ons ;)

zaterdag 7 april 2018

Kinderen nakijken

Changing Lives Foundation is gestart met en door het nakijken van kinderen.
Kinderen nakijken en zo nodig behandelen is nuttig. Het lijkt soms maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar je zal maar net het kind zijn op wie die druppel valt. Een doktersbezoek op een cruciaal moment kan in de levens van sommige kinderen een groot verschil maken.

Door alle kinderen op een school na te kijken, krijgen we ook inzicht in wat er speelt op een school. En als we meer scholen bezoeken, zien we ook wat de problemen zijn in een bepaalde regio. Dat helpt onze partnerorganisatie om hun beleid daarop af te stemmen. En ons om de juiste trainingen te geven.
Zo verandert de druppel op een gloeiende plaat, in een druppel die in het water valt en kringen veroorzaakt. Kringen die steeds verder uitdijen.

Tijdens deze reis hebben we in twee regio's kinderen onderzocht, rond Sreemongal in het noordoosten van Bangladesh, en rond Mongla in het zuiden. De gebieden zijn zeer verschillend. Sreemongal is heuvelachtig en de scholen staan temidden van theeplantages. Mongla ligt in de zuidelijke delta van Bangladesh en is zeer waterrijk. De scholen staan op eilanden, waar je met de auto niet kan komen.
Maar beide regio's hebben gemeen dat de plaatselijke bevolking zeer arm is.
De werkers op de theeplantages in het noorden hebben weinig andere mogelijkheden dan hun onderbetaalde werk te continueren. De plattelandsbewoners in het zuiden raken regelmatig alles kwijt door overstromingen, en moeten hard werken om te overleven. De overeenkomst in armoede zorgt voor overeenkomst in de problemen die spelen.

We hebben in totaal in vier dagen 425 kinderen nagekeken op zes scholen, drie in elke regio. Hoewel de percentages van kinderen met problemen in de loop der jaren geleidelijk zakken, blijven worminfecties en slechte gebitten de top twee in de gevonden problemen. Dat zijn de twee hoofdonderwerpen waar we onze training aan ophangen. En we merken: ze zijn nog steeds erg belangrijk.

zondag 1 april 2018

Temidden van de theeplantages

We zijn nu vijf dagen in Bangladesh. En wat is er al weer veel gebeurd! Nog niet eerder schreven we zo lang na aankomst onze eerste blog. We hebben dan ook een strak en vol programma. Enerzijds goed, omdat we op de eerste plaats hier onze tijd zo nuttig mogelijk willen besteden. Anderzijds lastig, omdat we  daardoor minder tijd hebben om jullie, onze achterban op de hoogte te houden.  Hoog tijd om jullie bij te praten dus...

We kwamen dinsdagavond aan in Dhaka, waar we zoals altijd, heel hartelijk werden ontvangen.  De volgende dag reisden we door naar Sreemongal, in het noordoosten van Bangladesh. Dit deel van Bangladesh is heuvelachtig en staat bekend om zijn theeplantages. De werkers op deze theeplantages verdienen 89 taka (87 eurocent) per dag. hiervoor moeten ze 20 kg aan theeblaadjes plukken, daar doen ze de hele dag over.  Om te overleven met dat inkomen, moeten beide ouders werken, en vaak ook de kinderen. Als de kinderen niet meehelpen zijn ze de hele dag alleen thuis. De ouders hebben geen idee wat ze doen.

Onze partnerorganisatie BNM beheert in deze regio vier scholen. Twee van deze scholen bestaan uit behoorlijke stenen gebouwen, met kleine volgepakte klaslokalen. Maar de andere twee zijn niet meer dan een oppervlak van 4 bij 8 meter aangestampte klei, ommuurd met golfplaten. 75 kinderen krijgen zittend op de grond les. Dit zijn pas gestarte scholen, waarvan de financiering nog niet voldoende rond is. Maar intussen is de nood zo groot, dat ze wel alvast begonnen zijn.

Corry, Digna  en Han hebben op drie van deze scholen de leerlingen onderzocht, in totaal 203 kinderen. Niet verwonderlijk waren worminfecties en gebitsaandoeningen de grootste problemen. We zijn hier een half jaar geleden ook geweest en hebben toen trainingen gegeven aan de leerkrachten om deze problemen te voorkomen. Bij het aantal worminfecties zagen (nog) geen verbetering. Maar deze kinderen hebben thuis geen water en geen toilet, en dus geen mogelijkheden om de geleerde hygiëneregels toe te passen. De tanden waren wel een stuk schoner en minder aangetast, een opvallend verschil na pas een half jaar.

Bart en Irina hebben interviews gehouden met de leerkrachten en de managers. Ze hebben gesproken over wat de grootste noden zijn, wat aanwezig is en wat er nodig is. We zijn erg onder de indruk van het werk wat de leerkrachten onder deze moeilijke omstandigheden verrichten.


Na twee dagen was het weer tijd om terug te reizen naar Dhaka. Vandaag hebben we Pasen gevierd, en een beetje rust gehouden. En tijd gemaakt om een blogje te schrijven. Morgen reizen we verder naar het zuiden, om daar ook weer kinderen na te kijken, en een training te geven. We gaan ook een van de projecten gefinancierd door Changing Lives Foundation bezoeken, de waterzuiveringsinstallatie in Holdibunia. We zien er naar uit!

zondag 25 maart 2018

De kracht van een jarenlange relatie


Onze partnerorganisatie in Bangladesh BNM beheert ongeveer 70 scholen verspreid over heel Bangladesh. Op die scholen zitten ruim 6000 kinderen uit de allerarmste delen van de bevolking. Normaliter zouden deze kinderen niet naar school gaan, maar werken om geld binnen te brengen voor het gezin. Nu kunnen ze wel naar school, omdat westerse mensen hen sponsoren. Met het geld dat deze mensen geven, krijgen de kinderen onderwijs en een warme maaltijd. Tegelijkertijd wordt er contact gemaakt met de ouders en de dorpsgemeenschap. De leerkrachten en gezondheidswerkers van de scholen geven voorlichting aan de ouders. En de landelijke organisatie BNM stuurt regelmatig andere werkers om de gemeenschappen te trainen, bijvoorbeeld in het telen van gewassen, zorgen voor de dieren, voedzame maaltijden maken.

De activiteiten van Changing Lives concentreren zich rond deze schoolprojecten.
We begonnen met het nakijken van de gezondheidstoestand van de kinderen, en ze behandelen als er ziektes zijn. Voor de meeste van deze kinderen is een doktersbezoek onbetaalbaar: hun ouders moeten een dag vrij nemen, en het loon daarvan kunnen ze al niet missen. De dokter betalen, en daarna ook nog medicijnen is helemaal een stap te ver. Daardoor gaan ze vaak "te laat" naar de dokter. Tegelijk trainden we de plaatselijke dorpsdokters en gezondheidswerkers van de scholen, zodat de kinderen ook zorg hadden, wanneer wij weg waren.
Onze sponsoracties voor medicijnen en tandenborstels en het merendeel van onze drinkwaterprojecten zijn voor of in de directe omgeving van deze scholen.

Toen we na enkele jaren merkten dat we vaak dezelfde problemen behandelden, hebben we een preventieprogramma gemaakt, samen met en speciaal gericht op de scholen van BNM. We trainen de medewerkers van de scholen, leerkrachten, gezondheidswerkers en managers, hoe zij de meest voorkomende ziektes kunnen voorkomen. En hoe zij deze kennis aan hun leerlingen kunnen overdragen. De medewerkers krijgen een driedaagse training en moeten die zelf implementeren op hun eigen school. Omdat het aantal scholen, en daarmee het aantal medewerkers groeit, en vanwege verloop in het personeel, moet er ook een systeem komen waarin de medewerkers elkaar trainen.

Morgen gaan we met een team van vijf mensen weer richting Bangladesh. Tijdens deze reis gaan we natuurlijk ook aan de gezondheid op de scholen werken, door het trainen van de medewerkers en evalueren wat onze trainingen uitwerken.
Maar dit keer gaan ook twee teamleden met expertise op financiën, projectmanagement en duurzaamheid. We gaan met elkaar praten over mogelijkheden om de scholen (meer) zelfvoorzienend te maken, en minder afhankelijk van westerse donoren.

We zijn er trots op dat Changing Lives in haar relatie met BNM geleidelijk aan steeds minder aan directe hulpverlening, en steeds meer aan kennis delen doet. Dat lukt alleen, doordat we in onze jarenlange relatie steeds beter weten, waar behoefte aan is, en wat elkaars mogelijkheden zijn.

We zijn er ook trots op en blij mee, dat wij ook al een jarenlange relatie hebben met jullie, onze achterban. Jullie betrokkenheid geeft ons de energie om hiermee door te gaan. En jullie steun geeft Changing Lives de mogelijkheden om steeds meer te doen.
Dank daarvoor! 

dinsdag 13 maart 2018

Team Bangladesh 2018

De visa zijn binnen. Over twee weken gaan we weer naar Bangladesh, nu met een team van vijf personen: Corry, Han, Digna, Irina en Bart.

In het najaar van 2017 hebben Corry en Han een training over gezondheid en plannen maken gegeven in het noordelijke deel van Bangladesh. Nu is het zuidelijke deel aan de beurt. En natuurlijk gaan we ook op verschillende scholen de gezondheidstoestand van kinderen checken.

Digna is verpleegkundige en in 2013 al een keer met een team van Changing Lives Foundation mee geweest. Zij zal meehelpen bij het nakijken van de kinderen en het geven van de gezondheidstraining.

Irina en Bart maken al sinds de oprichting van Changing Lives deel uit van het kernteam. Hun kennis ligt vooral op het gebied van financiën, internationale projecten en duurzaamheid.
Een volgende stap die BNM wil maken, en waar wij aan mee willen helpen, is om minder afhankelijk te worden van geld uit het westen. Daarvoor is nodig dat alle huidige inkomsten en uitgaven transparant en overzichtelijk bijgehouden en genoteerd worden. En moet er zicht komen op andere manieren om inkomsten te krijgen. Dat is de expertise van Bart en Irina.

Wij zien er naar uit om onze vrienden in Bangladesh weer te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. We houden jullie op de hoogte!