donderdag 12 januari 2012

2012: Nieuwe reis, nieuwe vrijwilligers

2012 is begonnen. Namens het team van Stichting Changing Lives, bestuur, directie en vrijwilligers, wensen we al onze lezers een inspirerend en vooral gezond 2012 toe.

Voor ons is er weer een nieuwe reis richting het oosten op komst!
26 april zullen we DV richting Dhaka gaan om opnieuw samen met Bangladesh Nazarene Mission te werken aan de gezondheid van de allerarmsten in Bangladesh.

In 2010 en 2011 hebben we ruim 3500 schoolkinderen in Bangladesh onderzocht. Daaruit kwamen drie hoofdproblemen: drinkwater, hygiëne en gebitsverzorging. We hebben toen al afgesproken met Bangladesh Nazarene Mission dat we in 2012 terug zouden komen, maar dan om les te geven. Door ons te concentreren op de drie genoemde onderwerpen, kan de aandacht voor gezondheid op de scholen overzichtelijk blijven. Tegelijkertijd kan je met deze drie onderwerpen ongeveer 90% van de gezondheidsproblemen oplossen. Met les geven hopen we problemen te voorkomen, in plaats van dat we ze bestrijden.

Ons werk lijkt een druppel die in het water valt. In het water ontstaan door die druppel kringen, die weer nieuwe kringen veroorzaken, en zo steeds verder gaan. Dat golvende water is onder andere terecht gekomen bij Wendy en Hans Meijer uit Amersfoort. Zij zijn erg enthousiast geworden door onze verhalen en willen graag ook ter plekke hun steentje bijdragen. Zij zullen dit jaar als vrijwilligers met ons meegaan naar Bangladesh en meehelpen in het organiseren en geven van onderwijs en workshops. In de komende blogs zullen jullie hun namen vast vaker tegenkomen.

We zullen les geven in gebitsverzorging, hygiëne en het maken van plannen om het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Onze lessen zijn bestemd voor de leerkrachten en gezondheidswerkers die aan de Child Development Centers zijn verbonden. Zij kunnen de kennis dan weer doorgeven aan de schoolkinderen die zij onder hun hoede hebben.

We zien er naar uit om weer terug te gaan, al die mooie en kostbare mensen te ontmoeten, en samen weer mee te werken aan het verspreiden van druppels. Want een druppel op een gloeiende plaat verandert het leven van op wie die druppel valt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten