woensdag 15 juli 2015

"Onze" waterzuiveringsinstallatie in bedrijf

Hiep hiep hoera!
Vandaag kregen we de verantwoording van onze sponsoring van een waterzuiveringsinstallatie in het zuiden van Bangladesh.

Holdibunia is een dorp met circa 660 gezinnen met in totaal 4700 inwoners. Het ligt in de delta in het zuiden van Bangladesh, waar heel veel water is, maar vooral zout water, niet geschikt voor drinkwater. Doordat het land doorsneden wordt door heel veel zout water, moeten mensen lange afstanden reizen om drinkbaar water te krijgen. Ziektes en armoede gaan hand in hand met de slechte kwaliteit en de relatief hoge prijs van het drinkwater dat wel te krijgen is.


Ruim een half jaar geleden hebben wij de sponsoring van deze installatie in Holdibunia toegezegd. Mensen kunnen hier tegen de kostprijs van de zuivering water kopen dat veilig is. Helaas ontstond kort na onze toezegging politieke onrust in Bangladesh met gewelddadige stakingen, waardoor de bouw van de installatie uitgesteld moest worden. En daarna begon de regentijd. Dus de bouw van de waterzuiveringsinstallatie werd nog langer uitgesteld.

Maar nu is het zo ver. We hadden een paar weken terug al via onze contacten gehoord, dat de waterzuiveringsinstallatie in bedrijf was, en dat de kwaliteit van het water door twee onafhankelijke instanties gekeurd zou worden. Nu hebben wij ook de formele bevestiging gekregen dat alles in orde is.

Wij zijn heel blij. Maar de mensen die het water kunnen gebruiken zijn nog veel blijer. Ik kan daar over vertellen, maar veel beter is één van de mensen die geholpen zijn door het schone water aan het woord te laten:

"We got life" Topoti Baroi said.
The severity of vulnerability at Southern coast of Bangladesh is increasing day by day. The salinity intrusion in water and land has affecting the community life and livelihood. Topoti Baroi -(40) from Holdibunia village. Chunkuri Union of Mongla sub-district. She is living here with her husband Asish Baroi and also with two sons. Both of them are from Hindu lower cast society, working as fishing labor. They somehow maintain their family by this poor income. 
But every day she has to go for collecting water more than one and half kilometer even avoiding any emergency work. She was compelled to go and wasting more than two hours for collecting water. The water was not safe but there were no other alternatives, as a result children were remaining sick such as diarrhea, dysentery and others water transmitted diseases. They have to expense extra money for doctor fees and purchasing medicine. 
But now, Topoti state: We collect safe water very close from my house, save time and get extra time for children care. She also told most of the poor families are getting water from this plant who had no purchasing capacity from the commercial vendors. It is also a great sign that community is leading this plant. They are collecting 0.50 Taka per liter for maintenance, electricity bill and wages. The community people are happy to pay this amount of money. 
(100 taka = 1 euro)

Namens Topoti, Asish en alle andere leden van de circa 150 families die gebruik maken van het water van deze waterzuiveringsinstallatie: heel hartelijk dank aan alle gevers! Jullie zorgen echt voor een ommekeer in het lot van deze mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten