maandag 11 maart 2013

Schokkende en bemoedigende resultaten

Dit jaar hebben we voor het eerst groeikaarten gebruikt om onze bevindingen vast te leggen.

Op een groeikaart kan je lengte en gewicht vastleggen in een plaatje. In het plaatje vergelijk je de lengte en het gewicht van het kind met de groei van andere kinderen. En als je op dezelfde groeikaart meer meetpunten zet, kan je ook zien of het kind groeit zoals het hoort te groeien. Er bestaan geen aparte groeikaarten voor Bangladesh, wij gebruiken de groeikaarten die de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO) adviseert om te gebruiken.

Op de groeikaart staan verschillende lijnen. De onderste rode lijn heet de 3e percentiel lijn, of P3. Dat betekent dat 3 procent van de gezonde kinderen onder die lijn terecht komt. En dus 97 procent er boven. Het gebied onder de P3 beschouwen we als risicogebied. Kinderen die onder de P3 zitten moeten extra aandacht krijgen. En normaliter is dat dus 3 procent van de kinderen.
Tot onze schrik blijkt van de door ons onderzochte kinderen niet de normale 3 procent, maar circa 30 procent van de kinderen onder de P3 te zitten. Als je kijkt naar het gewicht in vergelijking met de leeftijd, dan zit 29% van de kinderen in het risicogebied, en als je kijkt naar de lengte in vergelijking met de leeftijd, dan is dat 33% van de kinderen. Vooral dat kinderen achterblijven in lengte wijst op langdurige problemen, en bij deze kinderen is dat ongetwijfeld ondervoeding.
Je zou kunnen denken dat kinderen te licht zijn, omdat ze te klein zijn. Maar als je de BMI uitrekent, blijkt dit maar deels te kloppen. Van deze kinderen heeft 17 procent ernstig ondergewicht en nog eens 17% “gewoon” ondergewicht. Dus de kinderen leven al “zuinig” door niet in de lengte te groeien, maar zelfs dan hebben ze nog ondergewicht.
Het werken met de groeikaarten gaf dus veel informatie. Maar vrolijk wordt je er niet van. Waar we wel blij van werden zijn de resultaten op het gebied van gebitten, wormen en het drinken van voldoende water. Vorig jaar hebben we erg veel aandacht besteed aan die onderwerpen. De resultaten van voorgaande jaren kan je niet goed kan vergelijken met dit jaar. Dit jaar hebben we gewerkt met andere teamleden, en hebben we veel minder kinderen gezien dan voorgaande jaren, en ook alleen in het noorden van Bangladesh. Maar als je ze toch vergelijkt lijkt er wel sprake te zijn van een daling van het percentage kinderen met deze problemen.
Percentage of children with this problem
2012
2013
worms
55
29
bad teeth (caries)
52
31
lack of drinking
43
10

Onze voorlopige conclusie is dat we onze aanwezigheid hier in Bangladesh echt een verschil maakt, en dat we nog lang niet klaar zijn.
(Een volledig rapport van ons bezoek verschijnt binnenkort op onze website www.changinglives.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten